Shalat merupakan rukun islam kedua, kewajiban ditunaikan lima kali sehari bagi tiap muslimin wal muslimat. Shalat merupakan amalan yang pertama-tama dihisab, dan menjadi tolak ukur amalan-amalan yang lain. Jika seseorang baik shalatnya maka baik pula amalan-amalan lainnya, pun demikian sebaliknya.
.
Maka sejak dini pun hendaknya kita mengajarkan sholat kepada anak-anak…
Begitu pula di KB-TKII AL ABIDIN BOYOLALI.. anak-anak telah diperkenalkan dengan pembiasaan sholat Dhuha dan Dzuhur berjamaah.
.
Semoga pembiasaan baik ini dapat terjaga hingga mereka dewasa dan kelak bisa menjadi”tiket syurga” kalian ya nak…
.
Let’s join KB-TKII AL ABIDIN BOYOLALI
.
😀😀😀😀😀😀😀😀